אפזיה (Aphasia):

 

אפזיה (דיספזיה) - היא ליקוי שפתי הנובע מנזק שנגרם למרכזי השפה שבמוח, הממוקמים לרוב בחציו השמאלי. זהו ליקוי בתקשורת שפתית, המתאפיין בפגיעה בערוצי השפה: דיבור, הבנה, כתיבה וקריאה.

 

מאפייני הליקויים הנובעים מאפזיה:

 

דיבור (הבעה) קושי בהבעה שכיח באפזיה והוא מתבטא בעיקר בליקוי בשיום (שליפת מילים). הפרעה זו אינה נובעת מקושי בהיגוי המילים אלא במציאת המילה המתאימה. הפרעות דיבור נוספות הן: קושי בהעברת מסר, דיבור לא שוטף, מאומץ ולא מובן, שימוש במשפטים קצרים, דיסארטריה ודיספרקסיה.

 

הבנת הדיבור – לרוב החולים עם אפזיה יש קושי בהבנת הדיבור של הזולת. שמיעתם תקינה, אך הם סובלים מליקוי בהבנת המילים והמשפטים הנאמרים. במהלך שיחה עם מספר אנשים החולה עם אפזיה יתקשה לעקוב אחרי השיחה ולהבינה. חשוב להדגיש שאין בהכרח קשר בין קשיים בהבנה לבין קשיים בדיבור. יתכן שחולה יתקשה לדבר, אך יכולתו להבין את דיבור הזולת תהיה טובה.  כמו כן, יתכן שחולה יוכל לדבר באופן שוטף, אך יתקשה בהבנת הנאמר לו.

 

קריאה - חולה עם אפזיה עלול להתקשות בקריאה ובהבנת מילים כתובות.

חשוב להבחין בין היכולת לקרוא בקול לבין הבנת הנקרא. העובדה שהחולה אינו יכול לקרוא בקול אינה מעידה על כך שהוא אינו מבין את מה שהוא קורא. ולהיפך, אם החולה קורא בקול, אין זה מעיד בהכרח שהוא מבין את שקרא.

 

כתיבה - חולה עם אפזיה אשר מתקשה בדיבור, יתקשה לרוב גם בכתיבה. לרוב החולים יש קושי ביכולת איות המילים, כתיבת מילים והרכבת משפטים. קושי זה אינו נובע מחולשה או שיתוק היד. 

 

חזור