תחומי טיפול:

 

  • טיפולי שפה - טיפול בקשיים בהתפתחות השפה אצל ילדים בגילאי הגן. טיפול שמטרתו להרחיב את אוצר המילים, לשפר את היכולת לבנות משפטים וכן את היכולת לארגן את המסר באופן שיהיה מובן לסביבה.

 

  • טיפולים לחיזוק יכולת שליפת המילים מהזיכרון - קושי בשליפה יכול להתבטא בחוסר שטף או בהחלפות של מילים למילים דומות מבחינת המשמעות. הטיפול בקשיים בשליפה כולל הרחבת הידע הסמנטי והידע הצלילי על המילים.

 

  •  טיפול בהיגוי ודחיקת לשון- הגייה משובשת ולא תקינה של צלילים בעברית עשויה ליצור דיבור לא מובן. המטרה היא להגיע להגייה הנכונה.

 

  • טיפול בדיספרקסיה: קושי בתכנון המוטורי של הפקת הדיבור בפה, המביא לשיבושי היגוי רבים, לא עקביים ברובם, ולמובנות דיבור נמוכה.

 

  • טיפול בבעיות קול – כגון צרידות.

1/4